Πίσω στο κυρίως μενού

Απεγκατάσταση - Βήμα 2

Version 1.24.4

διαγραφή καταλόγων λειτουργίας

όλα διαγράφηκαν επιτυχώς.

Παρακαλώ διαγράψτε τον κατάλογο script
"/home2/e3c1q3e5/public_html/freewebdir.com/webdir/tools/msd/"
χειροκίνητα.

ένα επίπεδο πάνω